23 θέσεις πρακτικής άσκησης Erasmus+ στα γραφεία οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων των Πρεσβειών της Ελλάδας στις χώρες της Ε.Ε. και την Τουρκία

Oι θέσεις πρακτικής αφορούν συγκεκριμένα στα γραφεία οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων των Πρεσβειών και είναι διάρκειας 3-6 μηνών.
Τα κριτήρια επιλογής που θέτει του ΥΠΕΞ είναι τα εξής:

  • Σπουδές στους τομείς : Πολιτικές Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων.
  • Πολύ καλή γνώση Windows, MS Office
  • Μ.Ο. βαθμολογίας
  • Εξάμηνο φοίτησης. Θα προτιμηθούν τελειόφοιτοι προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές.
  • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας
  • Ξένες γλώσσες: Aγγλικά-άριστη γνώση (C2).
  • Ενδεχόμενη γνώση λοιπών ξένων γλωσσών  θα εκτιμηθεί θετικά.
  • Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα επιθυμητό να γνωρίζει ο φοιτητής τη γλώσσα, στη χώρα της οποίας βρίσκεται η εκάστοτε Πρεσβεία μας.

Το ΥΠΕΞ επιθυμεί η τελική επιλογή των φοιτητών να γίνει από τους Πρέσβεις και για το λόγο αυτό ενδέχεται να πραγματοποιηθεί συνέντευξη (μέσω skype).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες θέσεις καθώς και για τα αναμενόμενα καθήκοντα των φοιτητών στα συνημμένα αρχεία.